Bærekraft er god butikk

Foto: @hp_haraldsen

Skrevet av

Agathe Schjetlein

Fagdirektør Bærekraft, Finans Norge

Norsk finansnæring har i flere årtier satt ansvarlige investeringer på dagsorden i vår forvaltning av kundenes penger. Du kan velge å investere pensjonspengene dine i bærekraftige fond. Fond der bedriftene man investerer i har produkter, tjenester eller forretningsmodeller som er definert klimavennlige eller bærekraftige. Nå utvider bankene dette engasjementet og tar disse prinsippene tydelig inn i vurderingene rundt det å gi lån.

Foto: Mina Saunte

Foto: Mina Saunte

Insentiv til endring

Finansnæringen er spesialister på å vurdere risiko, og har derfor en oppgave med å være både tilrettelegger og medspiller for omstilling i norsk næringsliv. Gjennom veiledning, krav og forventninger, kan vi bidra til nødvendige endringsprosesser som reduserer klimarisiko og samtidig skaper nye forretningsmuligheter. Når banker, forsikringsselskap og investorer premierer lavt klimafotavtrykk og etterspør dokumentasjon på dette, må næringslivet sette klimakutt på dagsorden. På den måten vil bankenes risikoprising representere et sterkt insentiv for å endre adferd hos kundene og bidra til innovasjon og omstilling.

Norske banker tilbyr grønne produkter og tjenester for å møte ny etterspørsel fra kundene, men også fordi det representerer gode forretningsmuligheter. Grønne lån er låneprodukter med bedre betingelser for prosjekter med positiv klima- og miljøeffekt. Dette innebærer for eksempel energieffektive bygg, selskaper med god bærekraftrating, eller fornybar energi.

Byggsektoren er et godt eksempel på hva vi kan forvente mye mer av fremover. Noen av bankene har allerede varslet at de i fremtiden kun vil finansiere grønne bygg. Dette er klimavennlige bygg som har lavere energiforbruk og lavere driftskostnader.

HP_Haraldsen678

Foto: @hp_haraldsen

Hvorfor grønne bygg?

Hvorfor vil man bare finansiere grønne bygg? Fordi de vil ha lavere risiko enn grå bygg. Frykten er at bygg som ikke følger utviklingen blir såkalt «stranded assets», eiendeler som er vanskelige å omsette, noe som medfører stor risiko å eie, leie eller investere i. Klimavennlige bygg er mer attraktive for leietagerne, gir bedre kontantstrøm for eierne, og følgelig lavere risiko for bankene som igjen gir bedre renter for kundene som låner for å kjøpe eller bygge dem.

Foto: Mina Saunte

Foto: Mina Saunte

Det er ikke bare innen byggsektoren miljø- og klimavurderinger er blitt viktig når banken vurderer hvor risikoutsatt nye kunder er. Flere bedrifter har allerede fått nei på sine lånesøknader. For ikke lenge siden skrev NRK om at DNB nektet å gi lån til et selskap som drev med engangsplast.

 

De bedrifter som ikke har bærekraft i sin forretningsstrategi kommer ikke til å være levedyktig på lang sikt. Og er det noe banker ikke vil, er det å låne ut penger til selskaper som ikke er levedyktige. Da kan de ikke betale tilbake sine lån. Her er det definitivt et forretningsmessig grunnlag for bankene til å bringe klimarisiko inn i sine kredittprosesser.

Gå til vår forside for å lese flere av våre nyeste saker HER