Pant for havet

Foto: Trond Høines

Skrevet av

Sortere.no

- gjør det enkelt for flere å kaste mindre og sortere mer.

Husker du da Holmenkollen skifestival ble arrangert vinteren 2018, og marka så mest ut som ei slagmark etterpå? Arrangører og frivillige brukte flere dager på å plukke opp søppel etter Kollen-kaoset, men vet du hva de nesten ikke fant langs løypene? Bokser og flasker med pant. Disse hadde allerede blitt plukket opp, fordi det er “søppel” med en verdi. Dette er hovedårsaken til at det norske pantesystemet fungerer. Ved å betale pant når du kjøper en brus på kiosken, er du med på å finansiere at nettopp denne brusflaska blir gjenvunnet.

Et hav av plastflasker

Verdens befolkning forbruker 500 tusen milliarder plastflasker i året, eller 20.000 flasker i sekundet. Altfor mange av disse blir ikke gjenvunnet. Vi finner flaskene igjen i naturen, eller på strender rundt omkring i verden, hvis de ikke har rukket å synke ned i havdypet. Der kan de bli liggende i 200 år (aluminiumsboks), eller 450 år (plastflaske). Forsøpling er et stort miljøproblem, og verdens hav fylles opp med plast. Fortsetter dagens utvikling, er det noen som sier at det kan bli mer plast enn fisk i havet i 2050.

Screen-Shot-2019-02-15-at-12.05.22-PM

Er flasker på avveie et problem i Norge?

Bokser og flasker havner i naturen i Norge også, men andelen  på avveie er ikke i nærheten av det vi ser andre steder i verden. En hovedårsak til at problemet er så lite i Norge, sammenlignet med i mange andre land, er pantesystemet vi har etablert her. Det norske pantesystemet er rett og slett  verdens beste og mest effektive. En livssyklusanalyse-rapport bekrefter at det ikke finnes et tilsvarende system som er like bra for naturen. De aller fleste land har ikke i nærheten like effektive systemer for innsamling og gjenvinning av bokser og flasker, og når milliarder av bokser og flasker omsettes i løpet av ett år, blir selv en liten prosentandel på avveie veldig mange bokser og flasker.

Tapte kroner og tapt energi

I 2018 samlet Infinitum-systemet inn nesten 1,2 milliarder bokser og flasker i Norge, og i første kvartal av 2019 ble nesten 90 prosent av alle bokser og flasker pantet, etter at pantesatsene økte høsten 2018. Fremdeles kaster hver og en av oss 25 bokser og flasker rett i restavfallet, og i 2019 regner vi med at rundt 150 millioner flasker ikke vil bli pantet. Dette er rundt 300 millioner pantekroner, og ikke minst, tapt energi som tilsvarer det 5600 husstander bruker hvert år, samt tilhørende klimagassutslipp.

Kaster du pant, sløser du energi

Å pante handler ikke bare om kronene du får igjen. Det handler om å ta vare på klodens ressurser og bruke de om igjen. Når vi gjenvinner bokser og flasker med pant unngår vi at verdifulle, gjenvinnbare ressurser av plast og aluminium går tapt. Det er mye sprut igjen i boksene og flaskene selv om de er tomme for drikke. Bare ved å pante én flaske får vi nok energi til å fullade mobilen 70 ganger, og ved å gjenvinne en drikkeboks av aluminium sparer vi 95 prosent av energien som går med på å produsere en ny. Og det handler også om klimagassutlipp. Hver eneste flaske og boks som pantes istedenfor å kastes i søpla sparer oss også for klimagassutslipp. Til sammen snakker vi om 180.000 tonn CO2-ekvivalenter i året om vi teller med alle flasker og bokser som selges i Norge. Det tilsvarer utslippet fra for eksempel 2,8 millioner flyturer mellom Oslo og Bergen.

FotoThierryMeier_unsplash

Foto: Thierry Meier / unsplash

Hva skjer med boksene og flaskene etter du har pantet de?

Inne i panteautomaten blir bokser og flasker presset sammen, før de går til Infinitum AS sitt anlegg. Boksene og flaskene blir sortert og presset til store terninger, før de går til materialgjenvinning. Drikkeboksene sendes til Hydro i Holmestand og blir smeltet om til ren aluminium som det kan lages nye bokser av. Drikkeflaskene går i dag til Cleanaway AB i Sverige for å bli til nytt råstoff, men et eget anlegg for resirkulering er nå under bygging i Norge. Du har kanskje hørt at ikke alt du kildesorterer nødvendigvis blir resirkulert? Infinitum kan dokumentere at over 99,9% av det som blir pantet går til materialgjenvinning. De blanke flaskene blir til materiale som det kan lages nye flasker av og de fargede til materiale for andre plastprodukter.

FotoKathrineLunke_Infinitum_2

FLASKETUTEN PEKER PÅ: I dag klemmes bokser og flasker sammen når de pantes, deretter smeltes de om til bokser og flasker på effektive anlegg. Pantesystemet i Norge er kåret til verdens beste og mest effektive for naturen Foto: Kathrine Lunke/ Infinitum

FotoKathrineLunke_Infinitum

Foto: KathrineLunke/ Infinitum

Designet for gjenvinning

Produsenter av bokser og flasker som skal pantes må få disse godkjent før de kan settes i butikkhyller og kjøleskap. Boksene og flaskene må oppfylle en rekke kriterier for å få plass i pantesystemet, fra hvilke materialer som blir brukt, og hva etikettene er laget av, til hva slags lim som brukes for å feste etikettene. Pantemerket må også være lesbart for både øyet og panteautomaten. Men hvorfor er kravene egentlig så strenge? Det er for å sikre at alt som leveres i panteautomaten kan gjenvinnes så effektivt som mulig. Dette er design for gjenvinning og sirkulærøkonomi i praksis.

Verden ser til Norge

Som nevnt er det norske pantesystemet verdens aller mest effektive innsamlingssystem for drikkevareemballasje. Derfor ser verden til Norge: Til Infinitum AS som eier og drifter pantesystemet i Norge, og til det norske selskapet Tomra, som har flere enn 82.000 panteautomater i mer enn 60 land. Pantesystemet har både nådd Australia og Skottland, som er i ferd med å sette i gang med ordninger basert på Infinitum-modellen. Kina har også vært på besøk, og i hele EU vurderes det et krav om et pantesystem for å kutte forsøplingen med plastflasker med 90 prosent.

FotoMajaBrenna

FRA BRUK OG KAST TIL BRUK OG VASK: I år ble Øyafestivalen den første norske festivalen som bruker gjenbruksglass. Glassene kan brukes om igjen minst 100 ganger før de blir ødelagte. Dette bildet er fra fjorårets festival. Foto: Maja Brenna

Kan vi pante mer enn bokser og flasker?

Vi vet at det fungerer å gi avfall en verdi. Burde da ikke flere produkter inn i et pantesystem? Mange produsenter leker med denne tanken. Siden alle snusbokser nå kommer i samme farge og design, har Swedish Match en ambisjon om å samle inn snusboksene og bruke de i produksjonen av nye produkter. For å få det til ønsker de å innføre pant på snusen og har satt i gang et prosjekt hvor snusboksene kan pantes på utvalgte steder. På musikkfestivaler har pant på glass og annen emballasje lenge vært et virkemiddel for å få kontroll på forsøplingen. Sommerfesten på Giske har nå tatt dette et skritt lenger, ved å tilby folk gratis inngang på festivalen, mot at de samler en sekk med plast. 

I 2017 ble det innført vrakpant for å levere fritidsbåter til gjenvinning. Slik skal myndighetene få bukt med problemet at folk senker båtene sine eller lar dem drive. Biler har det faktisk vært vrakpant på siden 1978.

 

Å pante flasker og bokser handler om mer enn kronene du får tilbake. Det handler om å ta et valg for miljøet. Panter du er du med på å begrense uttak av naturressurser og sikre at de ressursene som allerede er tatt ut kan brukes igjen og igjen. 

For alt har en verdi.

Vannparadokset

Les neste