Plastproblemet – fra avfall til verdifull ressurs

Foto: Bjørnar Øvrebø

Skrevet av

Snøhetta

Arkitekt- og designfirma

Hvorfor er plast et problem?

Plast er et syntetisk materiale som i all hovedsak lages av fossil olje eller gass, og legger beslag på mellom fire og åtte prosent av verdens olje-og gass uttak. Bruken av plast har økt mye siden 1960-årene, og forbruket øker kontinuerlig ettersom plast stadig overtar for andre materialer. Størstedelen av plastavfallet i Norge blir deponert. Samtidig er andelen som går til resirkulering eller forbrenning med energiutnyttelse økende. Plast er knyttet til flere ulike miljøproblemer, som økt drivhuseffekt, overgjødsling, forsuring, miljøgiftutslipp og forsøpling. De fleste av miljøeffektene er forbundet både med selve produksjonsfasen som plasten går igjennom, samt avfallsbehandlingen.

201804120_OS_N47

Foto: Bjørnar Øvrebø

«En del av løsningen på verdens plastforsøpling er at vi må produsere mindre plast. En annen og vel så viktig del er at vi må finne bruksområder for all den plasten som allerede er blitt produsert.»

Fra avfall til verdifull ressurs

Samtidig er plast et av de mest høyverdige materialene vi har. Det er et materiale med suverene egenskaper ettersom det er svært holdbart, og kan være både mykt og bøyelig eller hardt og solid. Det er i tillegg et vanntett og lett materiale, det råtner ikke, og det kan tilsettes farge. Materialet egner seg derfor godt til å brukes i alt fra engangsemballasje og byggematerialer til møbler, leketøy, kirurgiske implantater og teknisk utstyr. I tillegg er plast relativt billig å produsere, og vil derfor ofte bli valgt av industrien.

 

Snøhetta forsker nå på plast som materiale for å virkelig forstå dets muligheter og begrensninger. Prosjektet har fått støtte fra Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP), som ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.

201804120_OS_N64

Foto: Bjørnar Øvrebø

En del av løsningen på verdens plastforsøpling er at vi må produsere mindre plast. En annen og vel så viktig del er at vi må finne bruksområder for all den plasten som allerede er blitt produsert. Snøhetta ønsker derfor å fremheve hvordan man kan bruke resirkulert plast på nye måter gjennom innovasjon og design.

En stol laget av resirkulert plast fra oppdrettsnæringen i Nord-Norge

Vi tror at det er nødvendig å snu fokuset – fra å betrakte plast som et lavverdig materiale, til å behandle det som det robuste gjenbruksmateriale som det egentlig er. Hvordan kan vi skape større forståelse for temaet og lære ungdommen å bli bevisste på design?

 

Løsningen kom fra Nord-Norge. Fra innovative og bærekraftige fiskeoppdrettere som Kvarøy Fiskeoppdrett og Nova Sea. Dette er hjørnesteinsbedrifter som forvalter ressurser og bidrar til verdiskapning for lokalsamfunnene. Etter å ha sett nærmere på produksjon og materialforvaltning hos fiskeoppdrettere ble det tydelig at denne industrien forbruker mye plast som fiskegarn, tauverk og plastrør som er verdifulle ressurser som kan brukes på andre områder. Når disse komponentene er modne for utskifting kan de samles inn, kvernes og regranuleres, og igjen brukes til å skape mange slags nye produkter.

201804120_OS_N72-Liten

Foto: Bjørnar Øvrebø

«Vi tror at det er nødvendig å snu fokuset på plast – fra å betrakte det som et lavverdig materiale til å behandle det som det robuste gjenbruksmateriale som det egentlig er.»

Med denne innsikten ble ideen med å skape en stol laget av resirkulert plastavfall fra oppdrettsnæringen til. En stol som forteller reisen fra plastavfall til stol, og senere gjenbruk når stolen har nådd enden av sin livssyklus.

 

S-1500-stolen har referanser til overflater, farger og håndverk med opprinnelse fra Nord-Norge. Stolskallet er laget av 100 % resirkulert plastavfall, og understellet er laget av resirkulert, norsk stål. Formmessig er stolen basert på Bendt Winges klassiske R-48-stol, også produsert av NCP.

hei@bjornarovrebo.com

Foto: Bjørnar Øvrebø

Målsetningen med dette prosjektet er å inspirere store industribedrifter til å gjøre endringer i produksjonsmetodene slik at de gjenbruker verdifulle overskuddsmaterialer. Dette gjøres også for å inspirere yngre generasjoner til større miljøfokus gjennom et produkt som de kan relatere seg til i hverdagslivet.

Vil engasjere næringslivet

For tiden er det mange som arrangerer strandryddedager og rydder plast i nærmiljøet sitt og i offentlige rom. Dette er kjempebra, mener Snøhetta-arkitekt Stian Alessandro Ekkernes Rossi, ikke minst for å gi folk en forståelse av hvor stort forsøplingsproblemet faktisk er.

 

– Samtidig må målet være å komme dit hvor næringslivet selv ser verdien av brukt plast som ressurs. Da vil de rydde strendene og havene for oss. Det er denne type skala som er nødvendig hvis man virkelig skal få bukt med forsøplingsproblemet.

Havet og tingene våre – en kompleks relasjon

Les neste