Kaldtvannskoraller

Foto: USGS, Wikimedia Commons

Skrevet av

Lisa Graham

Korallrev er som oaser på en ellers øde havbunn, og verdens største kaldtvannskorallrev, Røstrevet, ligger utenfor Lofoten. Røstrevet er 35 kilometer langt og 3 kilometer bredt, og har tatt mange tusen år å vokse seg så stort. De eldste korallene som så langt er funnet i Norge er 8500 år gamle.

 

Kaldtvannskorallene er blitt oppdaget fra 50 meters dyp helt ned 3000 meter. Det er først de siste årene, takket være ny teknologi som undervannsroboter og bedre kamera, at forskere har kunnet studere disse revene for å lære mer om de. Røstrevet for eksempel, ble ikke oppdaget før i 2002.

2- NickNhobgood

Dette bildet har zoomet inn på de individuelle koralldyrene, så man kan se tentaklene de bruker til å fange plankton. De kan også ha flotte farger. Foto: Nick Nhobgood

I motsetning til tropiske koraller, så trenger ikke kaldtvannskoraller sol for å overleve siden de ikke er avhengige av fotosyntese. Det er derfor de kan leve så langt nede i havet hvor solens stråler ikke strekker til. I stedet for å få næring gjennom fotosyntese som tropiske koraller, har kaldtvannskorallene små tentakler som de veiver i vannet for å fange små partikler av bakterier og plankton, også kjent som marin snø.

2- nickNhobgood:WikimediaCommons

Denne rosa korallen lever langt under vann. Hver av de blomsterlignende bukettene er koralldyr som forsøker å fange plankton i vannet med sine små tentakler. Foto: Nick Nhobgood / Wikimedia Commons

Revene er viktige for mange dyr som krabber, reker, børstemark, sjøstjerner, og mange fler. Korallstrukturen beskytter de små dyrene, og de kan finne maten de trenger der. Flere større dyr er avhengige av korallrevene for mat, og spiser de mindre dyrene som bor blant korallene. Forholdene mellom korallene, de små dyrene, og de store gjør at det danner seg spennende, men små økosystem som kun eksisterer på korallrevene. Mange fisk som vi mennesker liker til mat bruker revene som barnehager, fordi fiskerogn og yngel kan vokse opp tryggere der enn i det åpne havet. Det betyr dermed at også vi må ta vare på revene hvis vi vil fortsette å fiske disse artene.

2-NOAA: wikimediacommons

Lophelia pertusa er den vanligste revdannende korallen, men det finnes andre arter. De vokser bare noen få millimeter i året, så det tar lang tid for de å forme hele rev. Foto: NOAA / Wikimedia Commons

Selv om man skulle tro at det var mye større variasjon og flere arter i de tropiske korallrevene er det faktisk ganske jevnt mellom de to, slik at begge typene miljø har fortjent navnet “havets regnskog”. Men kaldtvannskorallene er kanskje hakket mer imponerende når man får vite hvor gamle de kan bli. Revene i Norge er over 8000 år gamle, men det finnes 40 000 år gamle kaldtvannskorallrev andre steder i verden. Grunnen til at de kan bli så gamle er at de vokser veldig sakte og trenger lang tid på å formere seg. Dette blir fort et problem når revene blir skadet av menneskelige aktiviteter som tråling (å dra tungt fiskeutstyr langs havbunnen), undervannskonstruksjoner, eller leting etter olje og gass.
Kaldtvannskorallene lar seg også påvirke negativt av varmere temperaturer, havforsurning og forurensing.

 

I tillegg til den verdien korallrevene har som enestående naturressurser burde vi mennesker jobbe for å ta vare på disse områdene fordi de gir oss så mye tilbake. Ikke bare er de viktige for fiskebestandene våre som et sted hvor de kan legge eggene sine trygt, men nyere forskning viser at flere av dyrene som lever blant korallene muligens har løsningene på flere sykdommer som kreft, astma og antibiotikaresistente infeksjoner. Det er derfor i vår og fremtidens interesse å bevare korallrevene på havets dyp, for hvem vet hva vi kan miste hvis de går tapt?

De som renser havet

Les neste