Bærekraft på timeplanen

Foto: Andrea Lyngholm

Skrevet av

Eline Ohr

Klimaentusiast, @gronnaar

Det er 29. mars, våren er like rundt hjørnet. Foajeen på Ski videregående skole syder av liv. Langs vegger fulle av plakater og plansjer står bord tett i tett. På bordene ligger det funn bestående av blant annet dystre tall, forsøpling og dårlige handlevaner. Bak bordene står forventningsfulle skoleelever og venter på juryens dom.

Bærekraftig utvikling

De siste fem ukene har elever ved VG1 på Ski videregående skole hatt i oppgave å lage en livsløpsanalyse av en selvvalgt forbruksartikkel de selv er forbruker av. Innad i små grupper har ungdommene sett på i hvilken grad de ulike fasene av produktets livsløp er bærekraftige, og hvilke endringer som kan gjøre produktet mer bærekraftig. De har sett på hvilke råvarer som kreves for å lage produktet, hvem som lager produktet og hvilke arbeidsforhold de har, hvor mye energi som brukes, hvordan varen distribueres og brukes og videre hva som skjer med varen når vi forbrukere er ferdig med den. Alt dette har blitt vurdert i sammenheng med FNs bærekraftsmål.

IMG_3416

Nutella og Nike er blant produsentene som har blitt undersøkt. Foto: Andrea Lyngholm

Motivasjonen bak

Ideen startet med tre gode kollegaer fra Ski videregående skole på studietur til Globala gymnasiet i Stockholm. De hadde på forhånd noen tanker om et tverrfaglig prosjekt med en bærekraftig profil. I Sverige ble de inspirert til å videreutvikle Globala Gymnasiet sitt konsept, hvor elevene følger livsløpet til en sko. Motivasjonen var å gi elevene mulighet til å bedre forstå den globale verdenssituasjonen, oppdage og reflektere rundt egen handlingskompetanse og se sitt eget liv i et globalt perspektiv. De landet til slutt på et tverrfaglig undervisningsprosjekt for en bærekraftig utvikling eller TUBU.

 

“Tanken var at skolen må bli tydeligere på hva som skjer i verden med tanke på klima, miljø og de globale forholdene som FNs klimamål kom som et resultat av. Vi mener skolen må være tydelig på at vi er en del av løsningen, og at skolen kan være et sted hvor elevene kan bli inspirert, få kunnskap, holdninger og troen på egen handlekraft; troen på at de kan gjøre en forandring”


Det forteller Line Anfinsen, lærer ved Ski videregående og en av foregangskvinnene for TUBU.

IMG_3413

Mange blir overrasket over mengden vann som går med i produksjon av jeans. Foto: Andrea Lyngholm

Både positive og negative funn

43 grupper presenterte sine oppgaver i foajeen denne dagen. Blant de vurderte produktene kunne man finne Freia påskeegg, en jakke fra Cedrico, Q-meierienes sjokolademelk, Friele kaffe, Nutella, Uggs og Red Bull. Jurymedlem Karoline Hestnes forteller at noen av funnene var positive, mens andre igjen var urovekkende negative. Hun ble selv overrasket over mange av funnene, og tror prosjektet har ført til en sterkere bevisstgjøring blant elevene på Ski videregående. “Det har blitt en gjeng med mer bevisste forbrukere for framtiden på Ski, det er jeg helt sikker på” sier Karoline.

IMG_3418

Kategorileder for fashion, Karoline Hestnes, deltok om jurymedlem under prosjektet. Foto: Andrea Lyngholm

Siste del av dagen foregikk i auditoriet, hvor det var hilsener til elevene og kåring av fire priser; fagprisen, handlekraftsprisen, kreativitetsprisen og elevenes pris. Elevene hadde blitt vurdert av 12 jurymedlemmer med representanter fra organisasjoner og skolesektoren, noen aktivister og en politiker. Generalsekretær i FN-sambandet, Anne-Cath da Silva var blant jurymedlemmene for andre gang og holdt en hilsen til elevene.

 

“Det er flott hvordan Ski videregående har tatt tak i FNs bærekraftsmål og jobbet tverrfaglig, både i forhold til det sosiale og i forhold til klima og miljø.” sier da Silva. Hun skryter av alt arbeidet skolen har lagt ned i dette prosjektet, som hun videre beskriver som både lærerikt og inspirerende. “Det gir tro på fremtiden, men også en tro på her og nå. Det er nettopp dette vi trenger, denne handlekraften”.

IMG_3419

Foto: Andrea Lyngholm

En foregangsskole

Et annet jurymedlem som lot seg imponere av bærekraftstorget var Camille Sanchez, rådgiver hos Ungt Entreprenørskap. “Jeg tenkte at å nå bærekraftsmålene på så kort tid var hårete mål, men vi må tørre å tenke nytt og fremtidsrettet for å få til bærekraftige løsninger. Det å jobbe med slike skoleprosjekter gir elevene mestringsfølelse og en iver etter å påvirke, som igjen gir handlekraft til å være med på å endre det samfunnet vi skal leve i.” Hun mener dagens unge imponerer:

“Gir vi dem mulighet til å briljere slik som Ski videregående har gjort, så er ikke bærekraftsmålene så hårete likevel”

Grønn påske – Anja Stangs 5 tips

Les neste